Vika Pridatko
Founder
Viktoriia Prydatko
Founder and CEO VP Team
Anna Trushkina
Legal Assistant
Alesya Koronovskaya
Recruiter
Yuliia Demchenko
Recruiter
Valeryia Yepifantsava
Recruiter
Tatsiana Hrashchankova
Recruiter
Daryna Permina
Talent Sourcer
Oleksandra Mukomel
Recruiter