Vika Pridatko
Founder
Maryna Khomych
Team Lead
Anna Trushkina
Legal Assistant
Alesya Koronovskaya
Recruiter
Yuliia Demchenko
Recruiter
Valeryia Yepifantsava
Recruiter
Tatsiana Hrashchankova
Recruiter
Daryna Permina
Talent Sourcer
Oleksandra Mukomel
Recruiter